عنوان

ارسال تصویر نامه شماره ۱۱/۹۲۶۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ معاون محترم علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور منضم به فهرست اطلاعات (۱۰۹۸) شرکت و موسسه دانش‌بنیان مورد تایید کارگروه موضوع ماده (۴) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات برای سال ۱۴۰۰

۲۰۰/۵۹۷۶۹/د

شماره

|

۱۴۰۱/۰۹/۱۸

تاریخ انتشار

ادارات کل امور مالیاتی

پیرو نامه شماره ۶۵۰۱۷/۲۲۲/د مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۱/۹۲۶۲۴مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ معاون محترم علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور منضم به فهرست اطلاعات (۱۰۹۸) شرکت و موسسه دانش‌بنیان مورد تایید کارگروه موضوع ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات برای سال ۱۴۰۰ برای اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌شود. لازم به ذکر است مصادیق فعالیت­ های دانش‌بنیان مربوط به شرکت‌ها و موسسات معنونه در سامانه مدیریتی سنیم، بارگذاری شده و قابل بهره‌برداری است.

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بیشتر بخوانید  رای شماره 140109970906010316 مورخ 1401/05/23 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند دوم افقی از قسمت بند دوم عمودی در جدول عناوین پستی موضوع ماده (3) آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی