عنوان

‌قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی

شماره

|

تاریخ انتشار

‌ماده واحده‌ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی

به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای ‌مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع، به دولت اجازه داده می ‌شود حسب مورد و نیاز، ‌ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد:

‌الف – حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار.

ب – حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکتهای سهامی.

ج – حسابرسی شرکتهای غیرسهامی و مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی.

‌د – حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها و مؤسسات موضوع بندهای (‌الف) و (ب) ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶.

ه – حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی

‌تبصره ۱ – شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مطابق آیین ‌نامه ‌ای می ‌باشد که به پیشنهاد وزیر ‌امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

‌تبصره ۲ – به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت حرفه‌ ای بر کار حسابداران رسمی، نخستین گروه حسابداران ‌رسمی با نصاب حداقل ده (۱۰) نفر می‌ توانند به عنوان هیأت مؤسس، «‌جامعه حسابداران رسمی ایران» را به صورت مؤسسه ‌ای غیردولتی، غیر‌انتفاعی و دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل تشکیل دهند. اساسنامه جامعه مزبور توسط هیأت مؤسس، تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌ می ‌رسد.

بیشتر بخوانید  قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

‌تبصره ۳ – به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت حرفه ای بر کار حسابداران رسمی، نخستین گروه حسابداران رسمی می توانند با رعایت شرایطی که در اساسنامه «جامعه حسابداران رسمی ایران» می ‌آید، مؤسسه حسابرسی تشکیل ‌دهند.

‌تبصره ۴ – حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی مزبور، مطابق ‌آیین ‌نامه ‌ای می ‌باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد.

‌تبصره ۵ – دستگاه ‌های دولتی می‌ توانند از خدمات سازمان حسابرسی – که تنها سازمان حسابرسی دولتی محسوب می‌ شود – یا حسابداران ‌رسمی و مؤسسات حسابرسی فوق ‌الذکر استفاده کنند.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه بیست و یکم دیماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شوری اسلامی‌ تصویب و در تاریخ ۲۹ /۱۰ /۱۳۷۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی