عنوان

ارسال تصویر آیین‌ نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال ‌آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور موضوع تصویب نامه شماره ۲۳۸۵۴۰/ت ۶۰۷۲۶هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

200/222/د

شماره

|

۱۴۰۲/۰۱/۰۶

تاریخ انتشار

ادارات کل امور مالیاتی

به پیوست تصویر آیین‌ نامه حمایت از تولید، دانش‌ بنیان و اشتغال ‌آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور موضوع تصویب نامه شماره 238540/ت 60726هـ مورخ 1401/12/23 برای اجرا ارسال می‌ شود.

بر ‌اساس تبصره ماده 9 آیین ‌نامه ‌ی مزبور، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌ بنیان رئیس‌جمهور موظف است هزینه راه ‌اندازی آزمایشگاه‌ های این ماده را با رعایت بندهای (ب) و (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان -مصوب 1401- و آئین‌ نامه های اجرایی آنها به عنوان اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه منظور نماید.

بنا به مراتب فوق اعطای اعتبار مالیاتی موضوع تبصره ماده ۹ آیین نامه فوق الذکر، صرفا با رعایت مقررات آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده 11 قانون مذکور موضوع تصویب‌ نامه شماره 152755/ت۶۰۳۸۴هـ مورخ 1401/08/23 و اصلاحیه‌های آن و همچنین آیین‌ نامه اجرایی بند (ب) ماده 11 قانون یاد شده موضوع تصویب‌ نامه شماره 117205/ت۶۰۰۲۳هـ مورخ 1401/07/04 امکان‌ پذیر خواهد بود.

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره 200/1401/29 مورخ 1401/05/27 سازمان امور مالیاتی با موضوع: شمول حکم تبصره (1) ماده (143) مکرر قانون مالیات های مستقیم نسبت به اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی