عنوان

اصلاح پاراگراف دوم بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۵۸۴۲/د مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱

210/610/ص

شماره

|

۱۴۰۲/۰۱/۲۰

تاریخ انتشار

مدیران کل محترم امور مالیاتی

پیرو بخشنامه داخلی شماره 15842/210/د مورخ 1401/03/21 در خصوص نحوه اجرای آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه‌ های شماره 140009970905812543 مورخ 1400/09/23 و شماره 1805-1804 مورخ 1399/11/18، پاراگراف دوم بخشنامه یاد شده به شرح زیر اصلاح می‌ شود:

 با توجه به اینکه در زمان صدور رأی شماره 1805-1804 مورخ 1399/11/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (در تاریخ 1399/11/18) مهلت تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 80 قانون مالیات‌ های مستقیم برای عملکرد سنوات 1398 و پیش از آن سپری شده است و تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 57 قانون مالیات‌ های مستقیم در موعد مقرر در ماده 80 قانون یادشده، برای بهره‌ مندی از معافیت ماده 57 مذکور امکان ‌پذیر نیست، بنابراین تقاضای برخورداری از معافیت موضوع ماده 57 قانون مالیات‌ های مستقیم در سال‌ های یادشده، منوط به اجرای مقررات جزء (ب) از بند (۴) بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 مبنی بر تسلیم اظهارنامه در هر مرحله از مراحل تشخیص، حل اختلاف و وصول و اجرا خواهد بود.

سعید توتونچی ملکی

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره14168/200/ص مورخ1400/11/09 سازمان امور مالیاتی با موضوع:ارسال تصویر دادنامه‌های شماره 140009970905812404 و 140009970905812405 مورخ 1400/08/25

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی