عنوان

ارسال تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال بندهای ۱ و ۳ و جزء های (الف) و (ج) بند ۴ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور

210/823/ص

شماره

|

۱۴۰۲/۰۱/۲۶

تاریخ انتشار

مدیران کل محترم امور مالیاتی

به پیوست تصویر دادنامه شماره 140109970905812671 مورخ 1401/10/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال بندهای 1 و 3 و جزء های (الف) و (ج) بند 4 دستورالعمل شماره 200/1401/533 مورخ 1401/05/15 سازمان امور مالیاتی کشور; برای رعایت مفاد رأی مذکور، ارسال می شود.

سعید توتونچی ملکی

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

بیشتر بخوانید  بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع: اصلاح بخشنامه شماره 200/99/70 مورخ 1399/10/14

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی