عنوان

ارسال تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال بندهای ۱ و ۳ و جزء های (الف) و (ج) بند ۴ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور

210/823/ص

شماره

|

۱۴۰۲/۰۱/۲۶

تاریخ انتشار

مدیران کل محترم امور مالیاتی

به پیوست تصویر دادنامه شماره 140109970905812671 مورخ 1401/10/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال بندهای 1 و 3 و جزء های (الف) و (ج) بند 4 دستورالعمل شماره 200/1401/533 مورخ 1401/05/15 سازمان امور مالیاتی کشور; برای رعایت مفاد رأی مذکور، ارسال می شود.

سعید توتونچی ملکی

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره 200/6399/ص مورخ 1401/04/04 سازمان امور مالیاتی با موضوع:ارسال تصویر تصویب نامه شماره 38982/ت 59772هـ مورخ 1401/03/11 هیات محترم وزیران منضم به فهرست شهرستان‌ های غیر برخوردار از اشتغال در سال 1401

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی