اصلاحات قانونی جدید در اجرای حقوق اعتراضی مودی مالیاتی

در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده که از ۱۳/۱۰/۱۴۰۰ اجرایی شده است اصلاحاتی در احکام قانون مالیات های مستقیم پیرامون حقوق اعتراض مودی صورت گرفته است. این اصلاحات قانونی، پیشرفتی در جهت تقویت حقوق اعتراضی مودی است و اطلاع از آن ها به احقاق حقوق مودی کمک می کند.

ابلاغ اوراق و تصمیمات مالیاتی

ابلاغ اوراق و تصمیمات مالیاتی به مودی از نظر قانونی تاثیر قابل توجهی بر حقوق و تعهدات مودی دارد. ابلاغ، روش قانونی است که تصمیمات مراجع مالیاتی در مورد پرونده مالیاتی مودی به اطلاع وی رسانیده می شود. بسیاری از تصمیمات در مورد مودی اعتبار قانونی ندارد، مگر اینکه به طریق پیش بینی شده در قانون به وی ابلاغ شده باشد.

نحوه شکایت و اعتراض به تصمیمات مالیاتی

حق شکایت و اعتراض به تصمیم مالیاتی از جمله برگ تشخیص برای مودی به رسمیت شناخته شده و این حق اعتراض از مهمترین حقوق مودی است. مودی می تواند با طرح درست و مستند اعتراض، شخصاً یا از طریق وکیل مالیاتی ، حقوق مالی و قانونی خود را محافظت کند. آگاهی از این حق برای جلوگیری از اتلاف حقوق مودی بسیار ضروری است.

تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی