برای معامله با دستگاه های دولتی به چه نکاتی توجه کنیم

ماده ۱۴۱ قانون تجارت

بخش عمده اقتصاد ایران همچنان دولتی است و احتمال اینکه سروکار صاحبان کسب و کار به دستگاه های دولتی برای معامله بیفتند زیاد است. انعقاد و اداره هر گونه معامله با دستگاههای دولتی دارای ویژگی های قابل توجهی نسبت به سایر معاملات است و آگاهی از این ویژگی ها و قواعد آن برای اداره بهینه معاملات افراد با بخش دولتی ضروری است.