آنچه که صاحبان واحد های تولیدی و توزیعی و وارد کننده باید راجع رعایت استانداردهای اجباری بدانند

ماده ۱۴۱ قانون تجارت

تقریباً تمامی واحد های تولیدی و توزیعی و وارد کننده، در کسب و کار خود مواجه با مقررات مربوط به استانداردهای کالا و خدمات هستند. یکی از الزامات مهم همه واحدهای تولیدی و توزیعی و واردکننده، رعایت استاندارهای اجباری و مقررات فنی هستند که صاحبان کسب و کار لازم است با آنها آشنا باشند زیرا عدم رعایت آنها عواقب جدی قانونی و کیفری برای صاحبان واحدها ایجاد می کند.