با امتیازات و تسهیلات مالیاتی قابل استفاده آشنا شویم

با وجود تکلیف عام افراد جامعه در پرداخت مالیات، در قوانین مالیاتی دنیا از جمله ایران مواردی از امتیازات و تسهیلات مالیاتی پیش بینی شده است. این تسهیلات می تواند شامل هر مودی از جمله صاحبان درآمد اندک و یا سرمایه گذاران بشود. آگاهی و استفاده از این امتیازات و تسهیلات مالیاتی باعث کاهش قابل توجه تعهد مالیاتی و در نهایت نفع مالی هر ذینفع می شود.

فهرست

۱- اهمیت موضوع امتیازات و تسهیلات مالیاتی قابل استفاده

۱-۱- این مطلب برای چه کسانی مفید است

این مطلب حقوقی برای اشخاص مودی مالیاتی، صاحبان مشاغل، شخص حقوقی، مدیر شرکت های تجاری ( تکالیف و مسئولیت های مالیاتی مدیران در شرکت های تجاری)، وکیل مالیاتی ( با ظرفیت ها و مزایای داشتن وکیل مالیاتی آشنا شوید) و وکیل تجاری ( وکیل تجاری کیست و استفاده از وکیل تجاری چه مزایایی برای صاحبان کسب و کار و شرکت های تجاری دارد) مفید است.

۱-۲- اهمیت مشوق مالیاتی

حقوق مالیاتی در همه کشورهای دنیا، بر اساس عدالت مالیاتی و نیز همکاری مودی با اداره مالیاتی بنا شده است. با وجود تکلیف عام افراد جامعه در پرداخت مالیات، در قوانین مالیاتی دنیا از جمله ایران مواردی از امتیازات و تسهیلات مالیاتی بر مبنای توانایی فردی پرداخت مالیات، تشویق مودی به همکاری و ترغیب سرمایه گذاران در جهت فعالیت های بر مبنای مصالح عمومی پیش بینی شده است. این تسهیلات می تواند شامل هر مودی از جمله صاحبان درآمد اندک و یا سرمایه گذاران بشود. آگاهی و استفاده از این امتیازات و تسهیلات مالیاتی باعث کاهش قابل توجه تعهد مالیاتی ( بیست راهکار قانونی برای کاهش مالیات) و در نهایت نفع مالی هر ذینفع می شود.

۲- تسهیلات مالیاتی چیست

۲-۱- قلمرو و انواع تسهیلات مالیاتی

تسهیلات مالیاتی می تواند شامل طیف گسترده ای از جمله معافیت های مالیاتی، نرخ صفر مالیاتی، تخفیف نرخ مالیاتی، بخشودگی مالیاتی، جایزه مالیاتی و کسورات مالیاتی باشد که اعمال آنها در نهایت موجب کاهش یا رفع تعهد مالیاتی مودی می گردد.

۲-۲- تفاوت معافیت مالیات و نرخ صفر مالیاتی

معافیت مالیاتی و نرخ صفر مالیاتی هر دو در زمره امتیازت مالیاتی هستند، لکن در معافیت، درآمد از همان ابتدا از شمول مالیات معاف می شود، ولی در مالیات با نرخ صفر، درآمد مشمول مالیات است و درآمد و هزینه ها شناسایی و تعیین می شود ولی در نهایت به جای اعمال نرخ مالیاتی قانونی ( مثلا ۲۵ درصد)، نرخ صفر بر آن اعمال می شود .

۳- معافیت عمومی حداقل درآمد از مالیات

درآمد مالیاتی مشاغل و نیز درآمد اشخاص حقیقی از اجاره املاک تا مبلغ سالیانه ۳۶ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۰ به شرط تسلیم اظهارنامه ( تکالیف مالیاتی در مورد تسلیم اظهارنامه و دفاتر) عملکرد، از مالیات معاف است.

درآمد مالیاتی مشاغل و نیز درآمد اشخاص حقیقی از اجاره املاک تا مبلغ سالیانه سی و نه میلیون و ششصد هزار تومان برای سال ۱۴۰۱، به شرط تسلیم اظهارنامه عملکرد، از مالیات معاف است.

بیشتر بخوانید  تکالیف مالیاتی صاحبان کسب و کار و شرکت ها در مورد مالیات بر درآمد

۴- تخفیف نرخ مالیات سالیانه در ازاء افزایش درآمد نسبت به سال گذشته

در ازاء هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات سال مالی، نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته، یک واحد درصد و حداکثر تا ۵ درصد، نرخ مالیاتی مودی ( اصطلاحات کلیدی در قانون مالیات های مستقیم) کاسته می شود.

۵- نرخ صفر مالیاتی برای درآمد ابرازی اشخاص حقوقی در فعالیت تولیدی و معدنی

درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی در واحدهای تولیدی یا معدنی از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به مدت ۵ سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت بیست سال مشمول نرخ صفر مالیات است.

۶- نرخ صفر مالیاتی برای درآمد خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری

درآمد خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیر دولتی، از تاریخ شروع فعالیت، به مدت ۵ سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال، مشمول نرخ صفر مالیاتی است.

۷- نرخ صفر مالیاتی برای درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی

صد درصد درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد، مشمول نرخ صفر مالیاتی است.

۸- بخشودگی بخشی از مالیات، معادل هزینه های پژوهشی واحد های تولیدی

معادل هزینه های پژوهشی که اشخاص خصوصی در واحدهای تولیدی دارای پروانه به دانشگاهها و مراکز پژوهشی پرداخت کنند، با تحقق شرایطی، حداکثر تا ۱۰ درصد، از مالیات ابرازی مودی بخشوده می شود.

۹- معافیت مالیاتی درآمد حاصل از فعالیت کشاورزی

درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیاء مراتع و جنگلها و باغات از پرداخت مالیات معاف است.

۱۰- نرخ صفر مالیاتی برای درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس و دانشگاه های غیر انتفاعی و مهد کودک های واقع در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها

درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی و دانشگاه های غیر انتفاعی که دارای پروانه از مرجع مربوطه باشند مشمول نرخ صفر مالیاتی است.

۱۱- نرخ صفر مالیاتی برای درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی

درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص یاد شده، مشمول نرخ صفر مالیاتی است.

۱۲- نرخ صفر مالیاتی برای درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشی

درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی، حاصل از فعالیت های صرفاً ورزشی، مشمول نرخ صفر مالیاتی است.

بیشتر بخوانید  انواع و مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی

۱۳- قابل کسر بودن هزینه های درمانی مودی از درآمد مشمول مالیات

هزینه درمانی پرداختی مودی بابت معالجه خود و افراد تحت تکفل، به شرط تایید پرداخت، از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می شود.

۱۴- معافیت مالیاتی اشخاص آورنده آورنده نقدی برای بنگاه های تولیدی

اشخاصی که آورده نقدی در قالب عقود مشارکتی برای بنگاه تولیدی فراهم کنند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شوند.

۱۵- نرخ صفر مالیاتی فعالیت انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی و فرهنگی و هنری

 درآمد حاصل از فعالیت انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی و فرهنگی و هنری دارای مجوز، مشمول نرخ صفر مالیاتی است.

۱۶- نرخ صفر مالیاتی درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات

صد درصد درآمد حاصل از صادرات کالاها و خدمات غیر نفتی و بیست درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام، مشمول مالیات با نرخ صفر است. همچنین درآمد حاصل از صادرات به صورت ترانزیت نیز مشمول مالیات با نرخ صفر است.

۱۷- بخشودگی مالیاتی برای درآمد حاصل از فروش کالا در بورس های کالایی

۱- معادل ده درصد از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالا در بورس های کالایی

۲- ده درصد مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس پذیرفته شده

۳- پنج درصد مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس پذیرفته شده، بخشوده می شود.

۱۸- نرخ صفر مالیاتی برای درآمد صندوق سرمایه گذاری

تمامی درآمدهای صندوق های سرمایه گذاری، مشمول نرخ صفر مالیاتی است.

۱۹- نرخ صفر مالیاتی برای درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار و درآمد حاصل از نقل و انتقال اوراق بهادار و سهام

تمامی درآمد های حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار بورس و درآمد حاصل از صدور و ابطال آنها مشمول نرخ صفر مالیاتی است.

۲۰- معافیت مالیاتی سود سپرده و حساب های بانکی و سود اوراق مشارکت

۱- سود سپرده

۲- جوایز حساب های مختلف نزد بانک ها و موسسات اعتباری

۳- سود و جوایز اوراق مشارکت، از پرداخت مالیات معاف است.

۲۱- جایزه خوش حسابی مالیاتی

مودیانی که سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر آنها ( نکاتی مفید در مورد گروه بندی مودیان مالیاتی) مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات را در سال تسلیم اظهارنامه ( تکالیف مالیاتی در مورد تسلیم اظهارنامه و دفاتر) بدون رجوع به هیات های حل اختلاف پرداخت کنند، معادل ۵ درصد اصل مالیات سه سال مذکور، به عنوان جایزه ی خوش حسابی در حساب مالیاتی سال های بعد آنها منظور و  محاسبه خواهد شد.

بیشتر بخوانید  حقوق قانونی مودیان برای تقسیط مالیات و شرایط آن

۲۲- جایزه علی الحساب مالیاتی

علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در قانون مالیات های مستقیم ، موجب تعلق جایزه ای معادل یک درصد مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد.

۲۳- معافیت از پرداخت ۸۰ درصد جریمه تخلفات مالیاتی

اگر مودی به تکالیف قانونی خود در تسلیم به موقع اظهارنامه ( تکالیف مالیاتی در مورد تسلیم اظهارنامه و دفاتر) یا ترازنامه و حساب سود و زیان عمل نموده باشد و مالیات را طبق اظهارنامه یا برگ تشخیص پرداخت کرده باشد، از هشتاد درصد جرایم مربوط به تخلفات مالیاتی ( از جرایم و مجازات های مالیاتی چه می دانیم؟)، معاف خواهد شد.

۲۴- معافیت مالیاتی واحد های پژوهشی و فناوری در پارک علم و فناوری

واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های صنعتی، دارای ۲۰ سال معافیت مالیاتی هستند.

۲۵- معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان

شرکت ها و موسسات دانش بنیان، به مدت ۱۵ سال از پرداخت مالیات معاف هستند ( قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات).

۲۶- معافیت مالیاتی فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی

اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری و صنعتی به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد، از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال، از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود.

۲۷- شرط استفاده از امتیازات و تسهیلات مالیاتی

لازم است توجه داشته باشیم که بر اساس قانون مالیات های مستقیم ،شرط هر گونه استفاده از امتیازات و مشوق ها و معافیت های مالیاتی، ارائه اظهارنامه مالیاتی و دفاتر و اسناد ( تکالیف مالیاتی در مورد تسلیم اظهارنامه و دفاتر) مقرر در قانون در مهلت قانونی است. در صورت عدم انجام این تکالیف، علاوه بر جریمه های قانونی ( تخلفات مالیاتی و جریمه های آن در مورد مالیات بر درآمد) ناشی از این تخلفات، امتیازات و تسهیلات مالیاتی یاد شده نیز قابل استفاده نخواهد بود.

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی