دکتر شهنیایی، وکیل پایه یک دادگستری

عنوان

بخشنامه شماره۲۱۰/۸۲۱۱۷/د مورخ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ سازمان امور مالیاتی با موضوع:ارسال تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال یک عبارت از بند ۸ ماده ۳ آیین نامه اجرایی موضوع بندهای الف، ب، ج، د، ه، ز، ح و… تبصره ۵ و بند (ل) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور

شماره

|

تاریخ انتشار


شماره: 210/82117/د

تاریخ: 1400/12/08

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امورمالیاتی  

به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140009970905812819 مورخ 1400/10/21  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات مبنی‌بر ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400» مندرج در بند 8 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی موضوع بندهای الف، ب، ج، د، ه، ز، ح و… تبصره 5 و بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 12536/ت 58715ه مورخ 07/02/1400 هیأت وزیران ابلاغ شده طی بخشنامه شماره 24/1400/200 مورخ 24/03/1400، صرفا نسبت به سازمان امور مالیاتی کشور، جهت اجرا ارسال می‌شود.

امراله عابدی

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

دانلود پیوست

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره200/1401/19 مورخ1401/04/14 سازمان امور مالیاتی با موضوع:در خصوص عدم الزام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص حقیقی بابت سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی