عنوان

بخشنامه شماره۲۱۰/۸۲۱۱۷/د مورخ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ سازمان امور مالیاتی با موضوع:ارسال تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال یک عبارت از بند ۸ ماده ۳ آیین نامه اجرایی موضوع بندهای الف، ب، ج، د، ه، ز، ح و… تبصره ۵ و بند (ل) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور

شماره

|

تاریخ انتشار


شماره: 210/82117/د

تاریخ: 1400/12/08

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امورمالیاتی  

به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140009970905812819 مورخ 1400/10/21  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات مبنی‌بر ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400» مندرج در بند 8 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی موضوع بندهای الف، ب، ج، د، ه، ز، ح و… تبصره 5 و بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 12536/ت 58715ه مورخ 07/02/1400 هیأت وزیران ابلاغ شده طی بخشنامه شماره 24/1400/200 مورخ 24/03/1400، صرفا نسبت به سازمان امور مالیاتی کشور، جهت اجرا ارسال می‌شود.

امراله عابدی

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

دانلود پیوست

بیشتر بخوانید  بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع: ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء (2-4) بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی