عنوان

رای شورای عالی مالیاتی با موضوع: شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره:۱۴۴۹۸/۲۰۱

تاریخ:۱۰/۰۸/۱۳۸۸

پیوست: صورتجلسه شورای عالی مالیاتی
گزارش شماره ۵۶۹۰۴/۲۱۰/ص مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۸ معاون فنی و حقوقی سازمان منضم به تصویر نامه شماره ۱۴۵/۲۳۲ مورخ ۸/۲/۸۸ مدیر کل دفتر امور تشخیص مالیاتی و ضمائم مورد استناد حسب ارجاع رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه مورخ ۴/۸/۸۸ شورای عالی مالیاتی مطرح است، مضمون گزارش صدرالاشاره اجمالا به قرار زیر می باشد: از آنجا که در ارتباط با شمول و یا عدم شمول مالیات نسبت به کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی پرداختی به شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور که بر اساس مفاد بند ۲ ماده ۳ آئین نامه موضوع مصوبه شماره ۸۳۱۳۸/ت۳۷۹۰۹هـ مورخ ۱۲/۶/۸۶ هیأت محترم وزیران پرداخت می گردد اظهار نظرهای متفاوتی مطرح شده،لذا جهت رفع ابهام و اعمال رویه واحد در سطح سازمان متبوع از حیث مقررات بند(الف)ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر فصول از جمله مالیات بر درآمد حقوق،اظهارنظر شورای عالی مالیاتی مورد تقاضا است. شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن با حضور روسای شعب به نمایندگی از طرف اعضاء شعب شورای موصوف تشکیل و ضمن مطالعه سوابق امر و پس از شور و تبادل نظر پیرامون موضوع مطروحه به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: قطع نظر از ابهامات موجود در انطباق موضوع با فصول مربوط به مالیات بر درآمد حقوق و مالیات درآمد اتفاقی، چون به صراحت آئین نامه یاد شده تسهیلات مذکور به منظور ایجاد انگیزه و ترغیب متقاضیان انتقال از کلان شـهرهـا و فـراهـم نمودن امکانات لازم در زمینه اسکان آنان در سایر شهرها و جبران بخشی از هزینه های ایشان پرداخت می گردد،لذا با مد نظر قراردادن مقررات مواد ۸۲ و ۱۱۹ و با عنایت به مفاد بند(الف) ماده ۱۲۷ قانون موصوف پرداختی مذکور از مصادیق تحصیل درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی باشد.  

بیشتر بخوانید  رای شورای عالی مالیاتی با موضوع حق انشعابی دریافتی برق منطقه ای

مـحمـد علـی سعـیدزاده -بـهروز دادخـواه تهـرانـی – مـحمد رضـا مـددی- غلامعـلی آبـائی- رضـا سعیـدی امـجد- علی محمد بصیرت- غلامرضا نوری – اسماعیل ملکان- محمد علی تراب زاده      

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی