نکات حقوقی مفید در مورد خرید بنگاه های دولتی

دانستنی های حقوق کسب و کار از زمان شروع قانونی فرایند خصوصی سازی در ایران، بسیاری شرکت ها و دارایی های دولتی در این فرایند از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی تغییر شکل یافته اند. این تغییر وضعیت از دولتی به غیر دولتی، تاثیرات حقوقی قابل توجهی را برای ذینفعان خصوصی سازی اعم از بنگاه […]

برای معامله با دستگاه های دولتی به چه نکاتی توجه کنیم

ماده ۱۴۱ قانون تجارت

بخش عمده اقتصاد ایران همچنان دولتی است و احتمال اینکه سروکار صاحبان کسب و کار به دستگاه های دولتی برای معامله بیفتند زیاد است. انعقاد و اداره هر گونه معامله با دستگاههای دولتی دارای ویژگی های قابل توجهی نسبت به سایر معاملات است و آگاهی از این ویژگی ها و قواعد آن برای اداره بهینه معاملات افراد با بخش دولتی ضروری است.

آنچه که صاحبان واحد های تولیدی و توزیعی و وارد کننده باید راجع رعایت استانداردهای اجباری بدانند

ماده ۱۴۱ قانون تجارت

تقریباً تمامی واحد های تولیدی و توزیعی و وارد کننده، در کسب و کار خود مواجه با مقررات مربوط به استانداردهای کالا و خدمات هستند. یکی از الزامات مهم همه واحدهای تولیدی و توزیعی و واردکننده، رعایت استاندارهای اجباری و مقررات فنی هستند که صاحبان کسب و کار لازم است با آنها آشنا باشند زیرا عدم رعایت آنها عواقب جدی قانونی و کیفری برای صاحبان واحدها ایجاد می کند.

برای معاملات دولتی چه تضامینی باید داد

ماده ۱۴۱ قانون تجارت

بخش دولتی دارای بزرگ ترین بخش های اقتصادی کشور و متقاضی کالا و خدمات است. بنابراین اینکه دارندگان کسب و کار از جمله پیمانکاران و مشاوران و تامین کنندگان و سایر بازرگانان در تجارت خود، وارد یک رابطه معاملاتی با دستگاههای دولتی از قبیل وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی بشوند بسیار زیاد است و آشنایی با تضامین بسیار حائز اهمیت است.

همه نکات حقوقی در مورد کارت بازرگانی و آثار و مسئولیت های دارنده آن

ماده ۱۴۱ قانون تجارت

کارت بازرگانی مجوزی رسمی است که دارنده آن اجازه قانونی فعالیت صادرات و واردات را پیدا می کند و در مقابل این امتیاز، مسئولیت های مهمی متوجه وی می گردد، لذا آگاهی از حقوق و اختیارات و نیز مسئولیت های ناشی از داشتن کارت بازرگانی، برای ایجاد محیط حقوقی امن برای همه بازرگانان مفید و ضروری است.

تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی