مالیات اینفلوئنسرها

فعالیت های تبلیغاتی و درآمدهای حاصل از آن، از سال ۱۴۰۰ مورد توجه سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است و اینفلوئنسرها را مشمول تکالیف مالیاتی قرار داده است، لذا اطلاع اینفلوئنسرها از موازین حقوقی برای دفاع از منافع خود و تصمیم گیری درست در مورد مسائل مالیاتی ضروری است.

موضوعات و مطالب مفید برای مالیات واردکنندگان تجاری

اجرای قواعد و مقررات مالیاتی در مورد وارد کنندگان، دارای جوانب عام و خاص مشخصی است که آگاهی نسبی از آنها از طریق یک وکیل مالیاتی ، می تواند در تصمیم گیری، حفظ حقوق مالیاتی واردکننده و در نهایت کاهش مالیات واردکننده و موفقیت مالی و امنیت حقوقی فعالیت وی کمک کند.

همه آنچه صاحبان بیمارستان ها و یا کلینیک های تخصصی باید راجع به وضعیت مالیاتی خود بدانند

آگاهی صاحبان و مدیران بیمارستان ها از وضعیت و مقررات مالیاتی بیمارستان علاوه بر اینکه موجب بهره مندی از مشوق ها و معافیت های قانونی می شود و از ریسک جریمه های مالیاتی ناشی از عدم رعایت تکالیف پیش گیری خواهد کرد، در نهایت موجب کاهش قابل توجه مبالغ مالیاتی آنها خواهد بود .

راهنمای مالیاتی برای کارخانه‌داران و واحد‌های تولیدی

انجام فعالیت تولیدی، از نظر قانونی نوعی عملیات تجاری و انتفاعی است و تعهدات مالیاتی بخش مهمی از دغدغه های مالکان واحدهای تولیدی را شکل می دهد.
فعالیت های تولیدی به دلیل نقش مهمی که در اقتصاد و اشتغال جامعه ایجاد می کند، مورد توجه قوانین مالیاتی نیز بوده است و این قوانین، دارای مقررات خاصی در مورد وضعیت مالیاتی، هزینه های قابل قبول و مشوق های مالیاتی برای فعالیت تولیدی است.

مالیات پیمانکاران

فعالیت های پیمانکاری از رایج ترین فعالیت های انتفاعی است که پیمانکار در قبال دریافت وجوهی، اقدام به ساخت و تحویل دادن محصول مشخصی به طرف دیگر یعنی کارفرما می کند. آگاهی پیمانکار از وضعیت مالیاتی فعالیت خود از طریق وکیل مالیاتی مجرب ، برای اداره صحیح کسب و کار و ایجاد محیط امن حقوقی و قانونی برای فعالیت و دارایی خود لازم است.

مالیات کسب و کارهای مشارکتی

مالیات کسب‌وکارهای مشارکتی

در کسب و کارهای مشارکتی نیز تکالیف و حقوق مالیاتی هر یک از شرکا از جمله تسلیم اظهارنامه و معافیت ها و نیز جرایم مالیاتی در زمره موضوعات مهم برای هر شریک است که برای اداره بهتر مشارکت باید از آن ها آگاهی داشت و به کمک وکیل مالیاتی مشکلات احتمالی مالیاتی را حل کرد.

مالیات فعالیت ساختمان سازی

 فعالیت به ساخت و فروش هر نوع ساختمان نوعی فعالیت انتفاعی است و موجب تحصیل درآمد و هزینه هایی برای سازنده است. از سوی دیگر مواد قانونی و نیز آیین نامه و بخشنامه های مالیاتی ویژه ای برای جنبه های مالیاتی فعالیت ساخت و فروش ساختمان وجود دارد که باعث برخی تفاوت ها با سایر فعالت های مالیاتی می شود در نتیجه آگاهی از این قواعد مالیاتی برای تمام فعالین در این فعالیت برای حفظ حقوق مالی خود ضروری است.

تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی